اجمل الالعاب - كودات للمنتديات و المواقع

الموضوع في ',, <font color="#FF0000">البُريمِي</font> لـ تطُوِ' بواسطة omani hack, بتاريخ ‏4 جويليه 2008.

 1. omani hack

  omani hack ¬°•| عضــو شرف |•°¬

  بسم الله الرحمن الرحيم

  هذه مجموعة من كودات الالعاب للمنتديات و المواقع

  بسم الله نبدأ


  ********************

  لعبة hang man

  كود:
  var alpha=new Array();
  var alpha_index=0;
  
  var bravo=new Array();
  var bravo_index=0;
  
  var running=0;
  var failnum=0;
  var advising=0;
  
  function pick()
  {
   var choice="";
   var blank=0;
   
   for (i=0; i<words[index].length; i++)
   {
    t=0;
    for(j=0; j<=alpha_index; j++) 
    if(words[index].charAt(i)==alpha[j] || words[index].charAt(i)==alpha[j].toLowerCase()) t=1;
    
    if (t) choice+=words[index].charAt(i)+" ";
    else 
    {
     choice+="_ ";
     blank=1;
    }
   }  
    
   ********.f.word.value=choice;
    
   if (!blank)
   {
    ********.f.tried.value="  === You Win! ===";
    ********.f.score.value++;
    running=0;
   }
  } 
  
  
  function new_word(form)
  {
   if(!running)
   {
    running=1;
    failnum=0;
    form.lives.value=failnum;
    form.tried.value="";
    form.word.value="";
    index=Math.round(Math.random()*10000) % 100;
    alpha[0]=words[index].charAt(0);
    alpha[1]=words[index].charAt(words[index].length-1);
    alpha_index=1;
    bravo[0]=words[index].charAt(0);
    bravo[1]=words[index].charAt(words[index].length-1);
    bravo_index=1;
    pick();
   }
   else advise("A word is already in play!");
  }
  
  function seek(letter)
  {
   if (!running) advise(".....Click GO to start !");
   else
   {
    t=0;
    for (i=0; i<=bravo_index; i++)
    {
     if (bravo[i]==letter || bravo[i]==letter.toLowerCase()) t=1;
    }
  
    if (!t) 
  	 {
  	  ********.f.tried.value+=letter+" "
  	  bravo_index++;
  	  bravo[bravo_index]=letter;
  	  
     for(i=0;i<words[index].length;i++)
    	 if(words[index].charAt(i)==letter || words[index].charAt(i)==letter.toLowerCase()) t=1;
   	 
     if(t)
     {
   	  alpha_index++;
  	   alpha[alpha_index]=letter;
  	  }
  	  else failnum++;
  	
     ********.f.lives.value=failnum;
  	  if (failnum==6) 
     {
      ********.f.tried.value="You lose - Try again!";
      ********.f.word.value=words[index];
      ********.f.score.value--;
      running=0;
     }
  			else pick();
  	 }
  	 else advise("Letter "+letter+" is already used!");
   }
  }
  
  function advise(msg)
  {
   if (!advising)
   {
    advising=-1;
    savetext=********.f.tried.value; 
    ********.f.tried.value=msg;
    window.setTimeout("********.f.tried.value=savetext; advising=0;",1000);
   }
  }
  
  var words = new Array("","acrimonious","allegiance","ameliorate","annihilate","antiseptic","articulate","authoritative","benefactor","boisterous","breakthrough","carcinogenic","censorious","chivalrous","collarbone","commendable","compendium","comprehensive","conclusive","conscientious","considerate","deferential","denouement","determinate","diffidence","disruption","earthenware","elliptical","entanglement","escutcheon","extinguish","extradition","fastidious","flamboyant","forethought","forthright","gregarious","handmaiden","honeysuckle","hypocritical","illustrious","infallible","lumberjack","mischievous","mollycoddle","nimbleness","nonplussed","obliterate","obsequious","obstreperous","opalescent","ostensible","pandemonium","paraphernalia","pawnbroker","pedestrian","peremptory","perfunctory","pernicious","perpetrate","personable","pickpocket","poltergeist","precipitous","predicament","preposterous","presumptuous","prevaricate","propensity","provisional","pugnacious","ramshackle","rattlesnake","reciprocate","recrimination","redoubtable","relinquish","remonstrate","repository","reprehensible","resolution","resplendent","restitution","retaliation","retribution","saccharine","salubrious","skulduggery","skyscraper","soothsayer","tearjerker","transcribe","turpentine","unassuming","underscore","undertaker","underwrite","unobtrusive","vernacular","waterfront","watertight");
  
  </SCRIPT>
  
  
  <FORM NAME="f">
  
  <TABLE BGCOLOR=#C0C0C0 BORDER=1>
   <TR>
   <TD COLSPAN=4 ALIGN=RIGHT>
    Score : <INPUT TYPE=TEXT NAME="score" VALUE="0" onfocus="score.blur();" SIZE=2>
    <BR>
    Fails (6): <INPUT TYPE=TEXT NAME="lives" VALUE="0" onfocus="lives.blur();" SIZE=2> 
   </TD>
   <TD COLSPAN=7 ALIGN=CENTER>
    <INPUT TYPE=TEXT NAME="word" VALUE="  --- Hangman ---" onfocus="word.blur();" SIZE=25> 
    <BR>
    <INPUT TYPE=TEXT NAME="tried" VALUE="Click GO to get a word." onfocus="tried.blur();" SIZE=25> 
   </TD>
   <TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER>
    <INPUT TYPE=BUTTON onclick="new_word(this.form);" VALUE=" GO ">  
   </TD>
   </TR>
   <TR>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" A "  onclick="seek('A');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" B "  onclick="seek('B');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" C "  onclick="seek('C');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" D "  onclick="seek('D');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" E "  onclick="seek('E');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" F "  onclick="seek('F');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" G "  onclick="seek('G');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" H "  onclick="seek('H');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" I  " onclick="seek('I');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" J " onclick="seek('J');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" K "  onclick="seek('K');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" L " onclick="seek('L');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" M "  onclick="seek('M');"></TD>
   </TR>
   <TR>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" N "  onclick="seek('N');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" O "  onclick="seek('O');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" P "  onclick="seek('P');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" Q "  onclick="seek('Q');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" R "  onclick="seek('R');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" S "  onclick="seek('S');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" T "  onclick="seek('T');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" U "  onclick="seek('U');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" V "  onclick="seek('V');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" W "  onclick="seek('W');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" X " onclick="seek('X');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" Y "  onclick="seek('Y');"></TD>
   <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" Z " onclick="seek('Z');"></TD>
   </TR>
  </TABLE>
  
  </FORM>
  
  <p align="center"><font face="arial" size="-2">This free script provided by</font><br>
  <a href="http://www.eqla3soft.com"><span lang="en-us">
  <font face="arial, helvetica" size="-2">eqla3soft.com</font></span></a></p>
  ----/--------/-------

  اختبار الحب

  كود:
  function calc() {
  first = ********.loveform.name1.value.toUpperCase();
  firstlength = ********.loveform.name1.value.length;
  second = ********.loveform.name2.value.toUpperCase();
  secondlength = ********.loveform.name2.value.length;
  var LoveCount=0;
  
  for (Count=0; Count < firstlength; Count++) {
  
  
  
  letter1=first.substring(Count,Count+1);
  
  if (letter1=='L') LoveCount+=2; 
  if (letter1=='O') LoveCount+=2; 
  if (letter1=='V') LoveCount+=2;
  if (letter1=='E') LoveCount+=2; 
  if (letter1=='Y') LoveCount+=3; 
  if (letter1=='O') LoveCount+=1; 
  if (letter1=='U') LoveCount+=3;
  }
  
  
  for (Count=0; Count < secondlength; Count++) {
  letter2=second.substring(Count,Count+1);
  if (letter2=='L') LoveCount+=2;
  if (letter2=='O') LoveCount+=2; 
  if (letter2=='V') LoveCount+=2; 
  if (letter2=='E') LoveCount+=2;
  if (letter2=='Y') LoveCount+=3;
  if (letter2=='O') LoveCount+=1;
  if (letter2=='U') LoveCount+=3;
  }
  
  amount=0;
  
  if (LoveCount> 0) amount= 5-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount> 2) amount= 10-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount> 4) amount= 20-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount> 6) amount= 30-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount> 8) amount= 40-((firstlength+secondlength)/2)
  
  if (LoveCount>10) amount= 50-((firstlength+secondlength)/2)
  
  if (LoveCount>12) amount= 60-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>14) amount= 70-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>16) amount= 80-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>18) amount= 90-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>20) amount=100-((firstlength+secondlength)/2)
  if (LoveCount>22) amount=110-((firstlength+secondlength)/2)
  if (firstlength==0 || secondlength==0) amount= "Err";
  if (amount < 0) amount= 0;
  if (amount >99) amount=99;
  
  ********.loveform.output.value=amount+"%";
  
  
  
  }
  
  
  </script>
  
  
  <center><table width=600 cellpadding=1 cellspacing=0 border=0><tr>
  <td align=center valign=top>
  </TD>
  </TR></TABLE>
  </CENTER> 
  
  <DIV align="center"><CENTER>
  <p><b><span lang="ar-sa">اختبار الحب</span></b></p>
  اختبار الحب بين شخصين ... اكتب اسم الشخص الاول ثم اسم الشخص الثاني واضفط على احسب
  <span lang="ar-sa">... تكتب الأسماء بالحروف الإنجليزية فقط</span>.
  
  <FORM name="loveform">
  
   <P><INPUT value="name1" name="name1" type="text" size="20"> + 
   <INPUT
  
   value="name2" name="name2" type="text" size="20"> = <INPUT value name="output" type="text" size="6"> <BR>
  
   <BR>
  
   <INPUT value="احســب" name="calculate" type="button" value="calculate"
  
   onclick="calc()"> </P>
  
  
  
  </FORM>
  
   </CENTER></DIV>
  
  <p align="center"><font face="arial" size="-2">This free script provided by<br>
  </font>
  <a href="http://www.eqla3soft.com"><span lang="en-us">
  <font face="arial, helvetica" size="-2">eqla3soft.com</font></span></a></p>
  ------------/----------------/------------------

  لعبة X,O


  كود:
  //if IE4/NS6, apply style
  if (********.all||********.getElementById){
  ********.write('<style>.tictac{')
  ********.write('width:50px;height:50px;')
  ********.write('}</style>')
  }
  
  var sqr1
  var sqr2
  var sqr3
  var sqr4
  var sqr5
  var sqr6
  var sqr7
  var sqr8
  var sqr9
  var sqr1T = 0
  var sqr2T = 0
  var sqr3T = 0
  var sqr4T = 0
  var sqr5T = 0
  var sqr6T = 0
  var sqr7T = 0
  var sqr8T = 0
  var sqr9T = 0
  var moveCount = 0
  var turn = 0
  var mode = 1
  
  function vari()
  {
  sqr1 = ********.tic.sqr1.value
  sqr2 = ********.tic.sqr2.value
  sqr3 = ********.tic.sqr3.value
  sqr4 = ********.tic.sqr4.value
  sqr5 = ********.tic.sqr5.value
  sqr6 = ********.tic.sqr6.value
  sqr7 = ********.tic.sqr7.value
  sqr8 = ********.tic.sqr8.value
  sqr9 = ********.tic.sqr9.value
  }
  function check()
  {
   if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   } 
   else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   } 
   else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   }
   else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   }
   else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   }
   else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ")
   {
    alert("مبروك فزت!")
    reset()
   }
   else
   {
    winCheck()
    check2()
    drawCheck() 
   } 
  }
  
  function check2()
  {
   vari()
   drawCheck()
   if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   } 
   else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   } 
   else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   }
   else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   }
   else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   }
   else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ")
   {
    alert("لقد خسرت!")
    reset()
   }
  }
  
  function player1Check()
  {
   if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   } 
   else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   } 
   else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ")
   {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
   }
   else
   {
    player2Check()
    drawCheck() 
   } 
  }
  
  function player2Check()
  {
   vari()
   drawCheck()
   if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   } 
   else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   } 
   else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   }
   else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ")
   {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
   }
  }
  
  function drawCheck()
  {
   vari()
   moveCount = sqr1T + sqr2T + sqr3T + sqr4T + sqr5T + sqr6T + sqr7T + sqr8T + sqr9T 
   if(moveCount == 9)
   {
    reset()
    alert("تعادل") 
   }
  }
  
  function winCheck()
  {
   check2()
   if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr2 == " O " && sqr3 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr6.value = " O "
    sqr6T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr5 == " O " && sqr6 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr4.value = " O "
    sqr4T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr8 == " O " && sqr9 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr5 == " O " && sqr9 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr7 == " O " && sqr5 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr3 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr2.value = " O "
    sqr2T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr4 == " O " && sqr6 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr7 == " O " && sqr9 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr8.value = " O "
    sqr8T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr7 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr4.value = " O "
    sqr4T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr2 == " O " && sqr8 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr3 == " O " && sqr9 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr6.value = " O "
    sqr6T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr4 == " O " && sqr7 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr5 == " O " && sqr8 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr2.value = " O "
    sqr2T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr6 == " O " && sqr9 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr8.value = " O "
    sqr8T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " O " && sqr9 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr3 == " O " && sqr7 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
   }
   else
   {
    computer()
   }
   check2()
  }
  function computer()
  {
   check2()
   if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr2 == " X " && sqr3 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr6.value = " O "
    sqr6T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr5 == " X " && sqr6 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr4.value = " O "
    sqr4T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr8 == " X " && sqr9 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr5 == " X " && sqr9 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr7 == " X " && sqr5 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr3 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr2.value = " O "
    sqr2T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr4 == " X " && sqr6 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr7 == " X " && sqr9 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr8.value = " O "
    sqr8T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr7 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr4.value = " O "
    sqr4T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr2 == " X " && sqr8 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr3 == " X " && sqr9 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr6.value = " O "
    sqr6T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr4 == " X " && sqr7 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr5 == " X " && sqr8 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr2.value = " O "
    sqr2T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr6 == " X " && sqr9 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr8.value = " O "
    sqr8T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr1 == " X " && sqr9 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
   }
   else if(sqr3 == " X " && sqr7 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
   }
   else
   {
    AI()
   }
   check2()
  }
  
  function AI()
  {
   vari()
   if(********.tic.sqr5.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr5.value = " O "
    turn = 0
    sqr5T = 1
   }
   else if(********.tic.sqr1.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr1.value = " O "
    turn = 0
    sqr1T = 1
   }
   else if(********.tic.sqr9.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr9.value = " O "
    turn = 0
    sqr9T = 1
   }
   else if(********.tic.sqr6.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr6.value = " O "
    turn = 0
    sqr6T = 1
   }
   else if(********.tic.sqr2.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr2.value = " O "
    turn = 0
    sqr2T = 1
   }
   else if(********.tic.sqr8.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr8.value = " O "
    turn = 0
    sqr8T = 1
   }
   else if(********.tic.sqr3.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr3.value = " O "
    turn = 0
    sqr3T = 1
   }
   else if(********.tic.sqr7.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr7.value = " O "
    turn = 0
    sqr7T = 1
   }
   else if(********.tic.sqr4.value == "   " && turn == 1)
   {
    ********.tic.sqr4.value = " O "
    turn = 0
    sqr4T = 1
   }
   check2()
  }
  
  function reset()
  {
   ********.tic.sqr1.value = "   "
   ********.tic.sqr2.value = "   "
   ********.tic.sqr3.value = "   "
   ********.tic.sqr4.value = "   "
   ********.tic.sqr5.value = "   "
   ********.tic.sqr6.value = "   "
   ********.tic.sqr7.value = "   "
   ********.tic.sqr8.value = "   "
   ********.tic.sqr9.value = "   "
   sqr1T = 0
   sqr2T = 0
   sqr3T = 0
   sqr4T = 0
   sqr5T = 0
   sqr6T = 0
   sqr7T = 0
   sqr8T = 0
   sqr9T = 0
   vari()
   turn = 0
   moveCount = 0
  }
  
  function resetter()
  {
   reset()
  }
  </SCRIPT>
  
  <FORM NAME="tic">
  <p align="center">
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr1" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr1.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr1.value = ' X '; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr1.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr1.value = ' X '; sqr1T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr1.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr1.value = ' O '; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr2" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr2.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr2.value = ' X '; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr2.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr2.value = ' X '; sqr2T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr2.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr2.value = ' O '; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr3" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr3.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr3.value = ' X '; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr3.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr3.value = ' X '; sqr3T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr3.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr3.value = ' O '; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"><br>
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr4" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr4.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr4.value = ' X '; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr4.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr4.value = ' X '; sqr4T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr4.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr4.value = ' O '; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr5" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr5.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr5.value = ' X '; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr5.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr5.value = ' X '; sqr5T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr5.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr5.value = ' O '; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr6" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr6.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr6.value = ' X '; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr6.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr6.value = ' X '; sqr6T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr6.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr6.value = ' O '; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"><br>
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr7" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr7.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr7.value = ' X '; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr7.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr7.value = ' X '; sqr7T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr7.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr7.value = ' O '; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr8" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr8.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr8.value = ' X '; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr8.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr8.value = ' X '; sqr8T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr8.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr8.value = ' O '; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
  <INPUT TYPE="button" NAME="sqr9" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr9.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr9.value = ' X '; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr9.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr9.value = ' X '; sqr9T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr9.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr9.value = ' O '; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
  </p>
  </form>
  <p align="center"><font face="arial" size="-2">This free script provided by<br>
  </font>
  <a href="http://www.eqla3soft.com"><span lang="en-us">
  <font face="arial, helvetica" size="-2">eqla3soft.com</font></span></a></p>

  -/--/------------------/---------------/

  لعبة الثعبان


  كود:
  function opengame(){
  if (********.all)
  window.open("game.htm","gamewin","status,width=220,height=260,border=0")
  else
  alert("You need IE 4+ to play Snake. Sorry")
  }
  </script>
  
  <a href="#" onClick="opengame();return false">ابدأ لعبة الثعبان</a>

  ----------/------------/-------------

  لعبة لوح الارقام


  كود:
  <script language="javascript">
  		var max = 3;
  		var score = 0;
  		var moves = 0;
  		var ex = 3;
  		var ey = 3;
  		
  		function getElement15(form, name) {
  			var k;
  			var elements = form.elements;
  			for (k = 0; k < elements.length; k++) {
  				if (elements[k].name == name) return elements[k];
  			}
  		}
  		
  		function press15(form, button) {
  			name = button.name;
  			x = name.substring(0,1);
  			y = name.substring(2,3);
  			play15(form, (x-1+1), (y-1+1));
  		}
  		
  		function shuffle15(form, num) {
  			for (i = 0; i < num; i++) {
  				x = Math.floor(Math.random(4) * 4);
  				if (x == 0) { toggle15(form, ex, ey, ex + 1, ey); }
  				else if (x == 1) { toggle15(form, ex, ey, ex - 1, ey); }
  				else if (x == 2) { toggle15(form, ex, ey, ex, ey + 1); }
  				else if (x == 3) { toggle15(form, ex, ey, ex, ey - 1); }
  			}
  		}
  		
  		function play15(form, x, y) {			
  			if (Math.abs(ex - x) + Math.abs(ey - y) == 1) {
  				done = toggle15(form, x, y, x+1, y);
  				if (!done) { done = toggle15(form, x, y, x-1, y); }
  				if (!done) { done = toggle15(form, x, y, x, y+1); }
  				if (!done) { done = toggle15(form, x, y, x, y-1);	}
  				moves++;
  				if (check15(form)) {
  					alert('You win with ' + moves + ' moves!');
  					resetboard15(form);
  				}
  			}
  			
  		}
  
  		function showrules15() {
  			rules = 'لوح الأرقام تعريب إقلاع سوفت \n\n' 
  				+ 'هدف اللعبة هو ترتيب \n' 
  				+ 'الأرقام من 1 الى 15 بنفس \n'
  				+ 'الترتيب اللي ظاهر عندك ببداية اللعبة\n'
  				+ 'اضغط على خلط وابدأ اللعب\n'
  				+ 'وتفوز اذا رتبت كل الأرقام\n'
  				+ 'والمربع اللي يبقى فاضي بالأخير \n'
  				+ 'هو اللي بأسفل الزاوية اليمنى';
  			alert(rules);
  		}
  		
  		function resetboard15(form) {
  			for (i = 0; i < 4; i++) {
  				for (j = 0; j < 4; j++) {
  					val = 1 + i + (4*j);
  					if (val == 16) {
  						getElement15(form,i + '_' + j).value = ' ';
  					} else {
  						getElement15(form,i + '_' + j).value = val;
  					}
  				}
  			}
  			score = 0;
  			moves = 0;
  			ex = 3;
  			ey = 3;
  		}
  	
  		function toggle15(form, x, y, x1, y1) {
  			if (x < 0 || y < 0 || x > max || y > max) {
  				return false;
  			}
  			if (x1 < 0 || y1 < 0 || x1 > max || y1 > max) {
  				return false;
  			}
  
  			name = x + '_' + y;
  			button = getElement15(form,name);
  			name = x1 + '_' + y1;
  			button1 = getElement15(form,name);
  			if (button.value == ' ' || button1.value == ' ') {
  				tmp = button.value;
  				button.value = button1.value;
  				button1.value = tmp;
  				if (button.value == ' ') {
  					ex = x;
  					ey = y;
  				} else {
  					ex = x1;
  					ey = y1;
  				}
  				return true;
  			}
  			return false;
  		}
  		
  		function check15(form) {
  			score = 0;
  			for (i = 0; i < 4; i++) {
  				for (j = 0; j < 4; j++) {
  					val = 1 + i + (4*j);
  					if (val < 16) {
  						if (getElement15(form,i + '_' + j).value == val) {
  							score++;
  						}
  					}
  				}
  			}
  			return score == 15;
  		}
  	</script>
  	
  	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
  		<form>
  		<tr>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="0_0" value="1" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="1_0" value="2" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="2_0" value="3" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="3_0" value="4" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="0_1" value="5" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="1_1" value="6" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="2_1" value="7" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="3_1" value="8" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="0_2" value="9" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="1_2" value="10" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="2_2" value="11" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="3_2" value="12" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="0_3" value="13" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="1_3" value="14" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="2_3" value="15" onclick="press15(this.form, this);"></td>
  			<td><input style="width:30px;" type="button" name="3_3" value=" " onclick="press15(this.form, this);"></td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td colspan="2">
  				<input style="width:62px;" type="button" value="إعادة تعيين" onclick="resetboard15(this.form);">
  			</td>
  			<td colspan="2">
  				<input style="width:62px;" type="button" value="الشروط" onclick="showrules15();">
  			</td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td colspan="4">
  				<input style="width:126px;" type="button" value="خلط" onclick="shuffle15(this.form,150);">
  			</td>
  		</tr>
  		<tr>
              <td colspan="4" style="font-family:Verdana; font-size:10px;">
                  <p align="center"><font color="#0000FF">
                  eqla3soft.com</font>
              </td>
          </tr>
          </form>
      </table>
  ************************

  هاذا و مني لكم اجمل تحية​
   
 2. تسلمـ استاذي لجهدك الطيبـ،،
  ننتظر جديدك وتميزك القادم

  ::

  كل الود

  /

  \

  /
   
 3. omani hack

  omani hack ¬°•| عضــو شرف |•°¬

  الف شكر ع المرور العطر

  تحياتي
   
 4. منوة الروح

  منوة الروح ¬°•| مراقبة عامه سابقه |•°¬

  مشكوووور ع الالعااب

  ونتريا يديدك ^_^
   
 5. omani hack

  omani hack ¬°•| عضــو شرف |•°¬

  الف شكر اختي على المرور العطر

  تحياتي
   
 6. جروحــ دفينه ــي

  جروحــ دفينه ــي ¬°•| مٌشرِفة سابقة |•°¬

  مشكوووووووور على الالعاب

  :patch_music1:
   

مشاركة هذه الصفحة