حالة الموضوع:
مغلق
 1. عۈد بطرآنيـے

  عۈد بطرآنيـے ¬°•| فخر المنتدى |•°¬

  صباحْ ، مسُإء العود [​IMG]

  هإذيْ شوُِية sms للشإعرُِ فهدْ المسآعدُ

  آتمنننى آنهـآ تنآل علـﮯ إعجآبڪم
  يَ غإيبُہۧ . .
  ۈِ أڹَ ڪإڹُ فيهْا جَمآلہۧ ،
  تجمليَ يْ أمُ آلححلىَ
  ۈِ آلظفإيرُِ بَ أللہۧ شۈِفيْ
  صإحبَڪ ڪُيف حآلہۧ !
  شۈِفيْہۧ فيَ غيبتڪُ
  ۈِ شَلۈِڹ صآيرِْ ،
  صآرِتَ حُيآتہۧ ضيقْ خلقَ . .
  ۈِ بطآلہۧ . . همَ ۈِ سهرُِ *
  ۈِ أۈِرِآقُ شعرِْ ۈِ زِقآيرَِ !


  طفللْ زِرِعَ مڹُ ضحڪتَڪ
  فيُ خيآلـَہۧ ،
  ليڹْ أثمرُِت شعرَِ هزِآلہۧ خْيآلہۧ
  لآ تترِڪَيڹہۧ فُي غيإبڪْ لحآلہۧ / *
  بَ أللہۧ شۈِفيُ
  ڪيفْ هـُ آلطفلَ صآيرِْ ،
  ۈِحدهَ ب ۈِحدُه ڪْإڹ عڹدَڪ ععُدآلہۧ . .
  أتبطليُ غييبَہُۧ
  ۈِ أبطللُ زِقآيرِْ !

  إليُ بقىْ ليَ فيُ غغيآبڪْ !
  سڪۈِتڪُ . .
  ۈِ إللْي فقدَتہۧ مڹُ غيآبڪْ
  حڹآڹڪُ . .
  عذرَِڪ معڪْ لۈِ خبُرۈِڹي
  بمۈِتڪَ ،
  ۈِ حقيْ عليُڪ أڹَ ڪآڹْ
  عذُرِڪ زِمآڹڪْ !

  ۈِرِآڪُ خليتَہۧ لعتمتْ سَڪۈِتڪُ ؟
  ۈِ أڹآ م غير أعششمه
  في حڹآڹڪ ، في غيبتڪ !
  ي ڪم تمڹيت مۈِ ۈِ ۈِ تڪڪ . .
  أقل شي أرِتإ آ ح ،
  ۈِ أععععْرِف مڪَإڹڪُ / *
  قبللُ أسَسإ آ فرِْْ !
  ڪڹتُ جآلسْ فيَ زِممآڹُ
  آلأڹتظآرِْ
  أرِتشَف همُ آلمڪإڹْ . .
  ۈِ ڪُل هميَ حآجتيڹْ
  ڪڹُت خآيفَ
  مڹْ يبآسَ ۈِ ڪڹتُ خإيفْ
  مڹُ خضإرَِ
  ڪڹْت أخافُ أڹڪَ تجيڹْ
  ۈِ ڪڹَت خآيفُ مْ تجيڹَ !
  مَ علىُ لتغہۧ لسآڹڪْ غيرُِ ڪلمَہۧ !
  ۈِيڹُ ۈِيڹَ ۈِ أذڪرِْ إڹيُ
  رِحتَ قبلْ أبديُ لڪَ أيْ أعتذآرُِ . .
  رِحتْ حتىُ قبلٍَ أطيبْ خ‘ـَآطرِڪُ
  فيُ ڪلمتيڹَ !
  لڪُڹ إڹتيْ عآرِفتڹُي زِيڹَ ،
  ۈِ إليَ صآرُِ صآرَِ
  سإمحيُڹي ۈِ أذڪرِيڹْي قدَ
  مَ أڹتُي تقدرِيڹْ . .


  عدّى عمرِْ يَ ليُت آلأعمإرِْ تڹعآدَ !
  ۈِ أرِجعُ بلآ شيْب *
  ۈِ بليإ تجآعيُد ، أرِجعَ ۈِ أضمْ . .
  أبۈِيَ ۈِ أقۈِلُ : لآ ععآ إ دْ ،
  تمۈِتَ ۈِ تترِڪڹُي مثلٍ ليلةْ آلعيَد‘ *
  يۈِمَ أسألۈِآ عڹُڪ آلصْبإيآ‘ . .
  ۈِ آلأۈِلآد ۈِ قلتْ : أمُي تقۈِلْ آڹہۧ
  مسُإفرِ بعيَد بڪيتْ ليلتها‘ ،
  ۈِ ڹآديتَ مُ فآدْ ۈِ ظليتُ أصۈِتَ
  لڪُ ۈِ أڹآديڪْ ۈِ أعيُد عۈِدّ . .
  يَ أبۈِي ۈِ جبُ ليْ ثيآبَ جدآدُ ،
  يَ ڪثرُِ م تڹسْى يَ بۈِيُ آلمۈِآعيدْ !

  يُ إبتسَآمہۧ قلبيْ ۈِ لهُفہۧ حڹيَڹہۧ ،
  يَ شُقآه ۈِ يَ حْڹإڹہۧ . .
  يُ بعدْ ڪلَ آلمُسافآت آلحزِيڹْہۧ !
  معڪَ أمآڹہۧ آلدرِۈِبُ إلليْ مشَيڹآ إ
  لآ تضيُع ۈِ تغترَِب بْ آلتفآصيلُ . .
  آلصغيرِهْ ڹقدَرِ ڹعيشُ ۈِ ڹحبْ ،

  أدرِيُ فيڪَ تمۈِتْ فيڹيُ !
  ۈِ أڹآ مييييَت مڹُ برِۈِدڪڪْ ،
  ليُ متىَ ۈِ أڹتإ تبيڹيْ . .
  ۈِ مَ تحسسڹْي بۈِجۈِدڪُ
  أيہۧ حسُسڹيْ بۈِجۈِدڪَ لمّ صۈِتيُ
  بعثرُِ حڪَإيہۧ سڪۈِتيْ . .
  لآ تخليْ آلحبُ يفقدَ همسڪْ
  آلعذبَ ۈِ يمۈِ ۈِ تْ ،
  قلَ أحبڪْ قلُ أحبڪَ !
  بُ أعلىْ صۈِتُ
  آڹإ مليتُ آلسڪۈِ ۈِ تْ ،
  أڹُ سۈِلفتَ فيْ ثغرِهُإ آ . .
  لمُعہۧ برِۈِقْ ،
  ۈِإڹ سَرِحت فيُ عيۈِڹهْإ ‘
  صمـَت غابُہۧ . .
  ۈِ أليآ أضحڪْت ڹۈِرُِ مڹَ آلفجرِْ !
  مسُرِۈِق ، ۈِ أليآ بڪتْ ،
  تحزِڹَ عليهُإ آلڪْابہۧ . .
  حبيُ لهَإ‘ لـۈِ أدرِيْ أڹَ فيُہۧ *
  مخلۈِقْ قدّ حبُ مثلہۧ ،
  قلتَ : يُ للغرِآبہۧ هـْ الأدميُ !
  مڹ ۈِيڹ لہۧ قلب ۈِ عرِۈِق ؟
  ۈِآلصبرِْ هـَ آلمسڪيُڹ . .
  . . . . . مڹْ ۈِيڹُ جإبہۧ ؟


  أيُڹآ‘ ڪآڹَ آلضحْيہۧ ؟
  ۈِ أيڹآ’ إلليُ ڪآڹْ جآڹيَ ؟
  مدرِيُ ۈِ لڪڹْ قرِآرِيَ ’
  لآزِمَ إڹڪُ تقبليـْنہۧ :
  مثلٍُ مَ أڪْرِه فڪُرِه إڹہۧ
  ۈِاحَد يآخذْ مڪُإڹي مَ أقدرَِ *
  أجلسٍُ فيْ مڪاڹَ إڹسآڹُ
  ڪڹتُي تعشقيَڹہۧ !
  أشعععُرِ إڹْ عيۈِڹڪَ أللہۧ مْ خلقُهآ‘ ،
  إلآ عشَإڹيُ ڪيفْ ڪإڹتَ تبُتسمْ لہۧ ؟
  قۈِليَ إڹڪڪْ تخُدعيڹہۧ . .
  صۈِرِة إڹہۧ ڪآڹُ يمسحْ دمعڪَ !
  تزِلزِلَ ڪيإڹُي ۈِ ڪيْف ڪآڹَ ،
  يلمَ شعُرِڪ ۈِ يتبعُثرِ فيُ يمْيڹہۧ . .
  حتىٍُ أسمْڪ يۈِم رِحَت *
  حظيُ رِمآڹيْ بڹفسٍَ آلأسمُِ إلليْ ،
  يقۈِل بَ ذمتڪُ مِْ هيَ غبُيڹہۧ ؟

  بَ أللہۧ ڪُيف تحسْ فيَ طعمُ
  قۈِتڪْ ؟ لآ إ مڹُ ذڪرَِت أڹساڹْ *
  . . . . . . . . خڹُتہۧ ۈِ صإڹڪْ !
  مَ ڪُڹ قلبْہۧ ۈِاحدَ مڹُ بيۈِتڪْ ،
  مڹْ تحتْ سقفَہۧ ڪمُ شعرِتْ . .
  بُ أماڹڪْ ،

  مَ ڪإڹُ مۈِعدْ ۈِ أعذرِڪُ
  لۈِ يفۈِتڪَڪْ . .
  أڹإ أڹتظرَِتُ آلعمْرِ‘
  ڪلهْ عشآڹـڪُ ،
  غُبت ۈِرِضيتْ ۈِ بعدَهآ
  غغإبُ صۈِتڪْ !
  ۈِ أبطيتُ أڪذبَ مڹْ يقۈِلۈِڹُ
  خآڹڪُ  لآ إ تظڹيڹُي أڹإڹيْ !
  لأ أڹا ماڹيْب أڹاڹيَ لۈِ سلمتُ
  مڹَ الغرِقُ بْ أمۈِتَ ،
  فيْ ظهرُِ السفيڹهْ . .
  يُ إڹي َم أڪمْل ۈِ أععإڹيُ ؟
  أۈِ أڪمُل ثممْ أععإڹيَ ،
  .
  .

  [​IMG]

   
 2. قلبے ميـھـود

  قلبے ميـھـود ¬°•| »[ نآهبن لـے فـوآدي ]« |•°¬  نآيس sms

  تسلمين ع الاختيآر الذوق

  يعطيج العآفيه

   
 3. بثينة

  بثينة ¬°•| أسْطُورَة آلجِنْس آلْبَشَري |•°¬

  أدرِيُ فيڪَ تمۈِتْ فيڹيُ !
  ۈِ أڹآ مييييَت مڹُ برِۈِدڪڪْ ،
  ليُ متىَ ۈِ أڹتإ تبيڹيْ . .
  ۈِ مَ تحسسڹْي بۈِجۈِدڪُ
  أيہۧ حسُسڹيْ بۈِجۈِدڪَ لمّ صۈِتيُ
  بعثرُِ حڪَإيہۧ سڪۈِتيْ . .
  لآ تخليْ آلحبُ يفقدَ همسڪْ
  آلعذبَ ۈِ يمۈِ ۈِ تْ ،
  قلَ أحبڪْ قلُ أحبڪَ !
  بُ أعلىْ صۈِتُ
  آڹإ مليتُ آلسڪۈِ ۈِ تْ ،  تسسسسسسسلمين [ لظآت آللهآيب ]

  ع آلآختيآر آلنآيس

  وآلتنسيق آلفنتوكي

  ~
   
 4. & ظبية أبوها &

  & ظبية أبوها & ¬°•| عضو مميز جدا |•°¬

  يسلمووووو ختيه ع الطرح
  نااااااااايس
   
 5. قطوة البريمي

  قطوة البريمي ¬°•| مُشرِفَة سابقة |•°¬


  حبيته هالمسج واايد ..

  يسلمو ع الطرح الغااوي
   
 6. الكعبية

  الكعبية ¬°•| مراقبة سابقة |•°¬


  الله قصيده قمة في الروعه والاحساس

  رووعه بصراحه ابدعتي
   
 7. ملاكـ ♥ الروح

  ملاكـ ♥ الروح ¬°•| عضو مثالي |•°¬

  تسلميييييييين يالغلا  مسجات حلوه :imuae50:
   
 8. عۈد بطرآنيـے

  عۈد بطرآنيـے ¬°•| فخر المنتدى |•°¬  منورأإت الطرح بمرووركن الغ ـآوي
   
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة